Mihkelson: Venemaa rakendab pehmet jõudu üha sihikindlamalt

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles komisjoni istungil, et Venemaa pehme jõu poliitika on üha sihikindlam.
Venemaa on Mihkelsoni sõnul süsteemselt suurendanud pehme jõu rakendamist, võttes strateegiliseks eesmärgiks nn Vene Maailma loomise oma vahetus naabruses.

“Venemaa on üha enam kasutamas nn Vene Maailma mõistet oma ekspansiivse poliitika elluviimisel, mis seab oma agressiivsusega ohtu eeskätt endise Vene impeeriumi aladele jäävate naaberriikide suveräänsuse ning rahvusvahelise õiguse põhimõtted. Me peame suutma hästi tajuda Vene pehme jõu rakendamise eesmärke ning taktikat, et paremini tõrjuda Eesti suveräänsust ohustavaid tegureid,” ütles Mihkelson.

Ta lisas, et demokraatlikul ning sõnavabadust austaval Eestil tuleb senisest enam panustada psühholoogilise kaitse tugevdamisse ning informatsioonilise mitmekülgsuse tagamisse.

“Eesti rahvusringhäälingus vene telekanali loomine on kindlasti õige samm, kuigi mõjud hakkavad ilmnema alles aastate pärast. Teisalt on oluline aru saada, et infosõdades võidavad need, kes kaitsevad oma väärtusi ning põhimõtteid. Eesti ühiskonna sidusust nende samade väärtuste kaitsel tuleb tõsiselt kasvatada. Siin peitub väga oluline allikas meie julgeoleku tugevdamisel,” ütles poliitik.

Komisjonile ettekande teinud Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin andis ülevaate oma põhjalikust analüüsist “Venemaa “pehme jõu” poliitika: infrastruktuur, instrumendid ja koordineerimise mehhanismid”.

Selles on välja toodud riigiduumas kõrgel poliitilisel tasemel väljatoodud agressiivse pehme jõu poliitika elluviimise eesmärgid. Nende kohaselt soovitakse luua Venemaa ümber nn Vene maailm teistes riikides elavate etniliste venelaste kaudu, kes soovivad teha koostööd ja reaalselt saavad mõjutada oma riigi seisukohti.

Meediaekspert Raul Rebane analüüsis Vene meedia tegevust pehme jõu poliitika elluviimise tööriistana, mille sisuks on nii kallutatud informatsioon kui ka eksitava teabe edastamine.

Väliskomisjon on Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonda puudutavates küsimustes korraldanud viimase kahe aasta jooksul arvukalt kuulamisi, keskendudes Eesti riiki puudutavatele olulistele julgeolekuküsimustele. Kuulamiste kokkuvõtteks korraldab komisjon 16. oktoobril riigikogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, et analüüsida muutunud julgeolekukeskkonda Euroopas.

Posted in Press.