BLOGI

 • KAS IDA JA LÄÄNE VAHEL ON KERKIMAS UUS RAUDNE EESRIIE?

  Läänes imestatakse, et Venemaa nõuab tagasi kontrolli endisaegse impeeriumi üle, nõuab sõnaõigust  Euroopa julgeolekupoliitikas ja manipuleerib gaasitarnetega. Seda kõike võis näha ja tajuda sisuliselt kohe pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Venemaa strateegia ja tegevus on olnud sarnased nii Jeltsini kui Putini ajastul.Samal ajal on aga Lääne suurriigid elanud lootuses, et […]

 • PUTIN VALMISTUB UKRAINALE SURMAHOOPI ANDMA

  Putin valmistub andma demokraatlikule Ukrainale surmahoopi. Sõnades on ta seda juba korduvalt teinud. Krimmi annekteerides ja Donbassi rünnates on ta näidanud, et tuhanded kaotatud inimelud on tühised ohverdused Vene impeeriumi taastamise nimel. Ukraina läänemeelse kursi likvideerimine ning riigi allutamine Kremli tahtele või tükeldamine on kriitilise tähtsusega Venemaa juhtkonna ammu […]

 • BALTIC COOPERATION IN A CHANGING WORLD

  On 23 August 1989, as a young history student, I was standing with my university mate Urmas in the Baltic Way on the Estonian-Latvian border, completely unaware of the enormous energy field I was connecting myself to. It was simply impossible to grasp the extent of the event or its international and historical significance at the time, on that gravel road among the fields and woods of Lilli. I […]

 • TAIWANI KÜSIMUS JA EESTI JULGEOLEK

  Eesti julgeolek on lahutamatult seotud rahvusvahelise julgeolekuga. Lihtne reegel - mida ebastabiilsem on maailm, seda keerulisem on meie julgeolekukeskkond. Kuna Venemaa pole loobunud oma naabruses piiride nihutamise ideest, aga sõda iseseisva Ukraina hävitamiseks kestab juba enam kui seitse aastat, ning Moskvas nähakse oma julgeolekule sõjalist ohtu vaid NATOs, siis peame valmis olema […]

 • EESTI VÕIKS TÕSISELT KAALUDA SAATKONDA KEENIAS

  Maailma kiire muutumine, rahvusvahelise koostöö ja kaubanduse laienemine ning kriiside globaliseerumine, nagu näiteks pandeemiad, kliimaküsimused või küberjulgeolek, lähendavad ka kaugetel distantsidel asuvaid riike. Seetõttu on loomulik, et Põhja-Euroopas asuv väikeriik Eesti, keda tuntaks maailmas kui digitaalse pöörde eesrindlast, uurib võimalusi oma diplomaatilise missiooni […]

MARKO RAAMATUD

VENEMAA: VALGUSES JA VARJUS

Marko esimene raamat „Venemaa: valguses ja varjus“ ilmus kirjastuses Varrak 2010. aastal. See annab ülevaate viimase kolmekümne aasta pöördelistest sündmustest Venemaal. Mõistmaks paremini tänaseid sündmusi, leiab lugeja viiteid poliitiliste traditsioonide kujunemisloole Venemaal.
 Marko on raamatusse sulandanud oma vaatenurga Venemaa mõistmiseks, kasutades selleks nii oma akadeemilisi teadmisi kui ka Postimehe Moskva korrespondendina (1994-97) kogetut, sealhulgas arvukaid intervjuusid naaberriigi elu mõjutanud inimestega.
 Raamatule on kirjutanud eessõna Venemaa tuntud dokumentalist Andrei Nekrassov, kelle filmograafiasse kuuluvad näiteks Vene-Gruusia sõjast rääkiv “Vene õppetunnid” (2010) või Venemaa eriteenistuste poolt Londonis polooniumiga mürgitatud Aleksander Litvinenkot portreteeriv “Mäss. Litvinenko juhtum” (2007).

MURDEAJASTU

2019. aasta algul ilmunud raamatus “Murdeajastu” avab Markolaiale lugejaskonnale huvipakkuvalt oma nägemuse sellest, kuidas maailm on meie ümber läbi tegemas ajaloo suurimat murdehetke. Käsitlemist leiavad teemad Venemaast Hiinani ja kliimamuutustest sõltumatute inimesteni. Saja-aastane Eesti Vabariik on parim näide sellest, kuidas suured muutused maailmas mõjutavad ühe riigi ja rahva teed ajas ja ruumis. Sajast aastast oleme olnud ise oma saatuse peremehed veel alla poole. See sunnib meid tähelepanelikumalt mõtestama, miks ja kuidas on maailma muutumine mõjutanud Eesti käekäiku. Esimest korda riikidevahelises konkurentsis on oma eelised maailma liidriks kujunemisel ka väikeriikidel. Globaalne internet ja digitaliseerumine, mis on viimase neljakümne aasta üks märkimisväärsemaid revolutsioonilisi muutusi kogu varasemat inimkonna ajalugu arvestades, lubab Eestil olla unikaalses positsioonis ja seda tuleb kasutada.