Balti riikide väliskomisjonide juhid esitasid Bellingcati Pulitzeri auhinna kandidaadiks

Eesti, Läti ja Leedu parlamendi väliskomisjonide esimehed on ühiselt esitanud Pulitzeri ajakirjandusauhinna kandidaadiks uuriva ajakirjanduse kategoorias ajakirjandusrühmitise Bellingcat.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et praeguses üha laienevate väärinfo levitamise kampaaniate ja tunnustatud uudistevahendajate vastaste rünnakute õhkkonnas on faktipõhine, läbipaistev ja põhjalikult uuriv ajakirjandus, mis otsib tõde kõikjalt, kus seda leida võib, olulisem kui kunagi varem. „Bellingcat rakendab ühe kiiduväärse eesmärgi nimel koos töötavate inimeste parimaid omadusi. Nende teadmised digitaalse tehnoloogia kasutamise alal avatud lähteallikatest pärinevate andmete uurimiseks on juba avaldanud märkimisväärset mõju rahvusvahelistele suhetele. Loodan, et nad toovad ka edaspidi päevavalgele lahkhelisid ja usaldamatust külvata soovivate tumedate jõudude varjatud teod,“ ütles Mihkelson.

Läti Seimi väliskomisjoni esimees Rihards Kols ütles, et Bellingcat on aidanud kaasa hilisajaloo ühe suurima mõistatuse lahendamisele, jõudes rahvusvahelise ajakirjanduse esilehtedele oma paljastusega, et Salisbury mürgitamisjuhtumi kahtlusalune Ruslan Boširov on tegelikult polkovnik Anatoli Vladimirovitš Tšepiga, kõrgelt autasustatud Venemaa sõjaväeluure vanemohvitser, kes 2014. aasta lõpus pälvis riigi kõrgeima aunimetuse. „Bellingcat on kõik oma uurimised läbi viinud ühesuguse sihikindla pühendumuse ja kohusetundega ning kindlasti teevad nad seda ka edaspidi. Kõikidel Bellingcati uurimiste tulemustel on üks kindel ühine omadus – nad püüavad leida tõde kõige vastuolulisematest, kõige keerulisematest asjadest ja kohtadest,“ ütles Kols.

Kandidaadiks esitamise avalduses on öeldud, et Bellingcat on kaasa aidanud uut tüüpi ajakirjanduse esilekerkimisele. See on platvorm, mis toob kokku avatud lähteallikatest pärinevaid andmeid kasutavad kriitiliselt meelestatud ja kodanike seast esile kerkinud uurivad ajakirjanikud, kes omavahelises koostöös uurivad kogu maailma puudutavaid teemasid, millest teatakse liiga vähe ja mida eiratakse, ning teavitavad neist. Ja kuigi enamik uurivast ajakirjandusest on kaetud salapäraga, tutvustab see platvorm ajakirjanike tegevust, toob üksikasjaliselt esile, kuidas nad loost teada said ja milliseid tehnikaid kasutasid. See mitte ainult ei julgusta avalikkust oma tegevuses osalema, vaid tähistab ka uut läbipaistvuse taset kriitilistest teemadest teavitamise valdkonnas.

Leedu Seimi väliskomisjoni esimees Juozas Bernatonis märkis, et hübriidohtude ajastul vajame me hübriidreageerimist ja Bellingcati meeskonnal on kogu vajalik võimekus selle väljaarendamiseks. „Oma tegevuse ja uuriva ajakirjanduse kaudu aitavad nad tegusalt kaasa meie demokraatliku süsteemi kaitsmisele desinformatsiooni ja valeuudiste eest, mida levitatakse eesmärgiga suurendada ühiskondade killustumist, vaenulikkust ja usaldamatust demokraatia vastu. Tänapäeval räägime me palju „valeuudistest“ ja „trollivabrikutest“ ning tulevikku vaadates peame mõtlema lahendamist vajavatest küsimustest, mis kerkivad esile seoses tehisintellekti arengu ja uute tehnoloogiate kiirete edusammudega. Kui tahame tõsta oma vastupanuvõimet, on meil selgelt tuntav vajadus kodanikuühiskonna aktiivsete liikmete käivitatavate algatuste järele, ja Bellingcat on siin suurepäraseks eeskujuks,“ ütles Bernatonis.

Nagu auhinna kandidaadi esitamise avalduses on öeldud, vastutab Bellincat organisatsioonina mõningate suurimate uudislugudega tegelemise ja nende avalikustamise eest kogu maailmas. Bellingcati panus tõe avalikustamise heaks on erakordsel tasemel. Nad on saavutanud suurepäraseid tulemusi uuriva ajakirjanduse valdkonnas. On saabunud aeg tunnustada nende panust uut tüüpi ajakirjanduse loomisse ja nende uurivat tööd.

Bellingcat on Briti ajakirjaniku ja blogija Eliot Higginsi asutatud veebilehekülg, kus ta avaldab uuriva ajakirjanduse artikleid sõjatsoonidest, inimõiguste rikkumistest ja kuritegelikust allilmast. Rahvusvahelise tähelepanu saavutas ta Süüria kodusõja, Donbassi sõjas ja Ukrainas alltulistatud Malaysia reisilennuki kohta avaldatud artiklitega.

Pulitzeri preemiat annab välja New Yorgis asuv Columbia Ülikooli erinõukogu alates 1917. aastast Joseph Pulitzeri testamendi alusel.

Posted in Press.