Viis sammu Euroopa julgeoleku tugevdamiseks

Selge on see, et meie ühine suurim mure täna on Eesti ja kogu Euroopa julgeolek. Paljudel kohtumistel üle Eesti olen viimastel nädalatel kogenud korduvalt küsimusi ja arvamusi, nagu näiteks – mida tegelikult plaanib Putin ning kui turvaline on meie tulevik.

Ütlen kohe, Putini kavatsusi ei tea ilmselt keegi peale tema enda, aga Eesti julgeolek on täna kindlamini tagatud kui kunagi varem me ajaloos.

Putini Venemaa ei varja juba ammu, et nende soov on viisil või teisel taastada kunagise impeeriumi hiilgus. Oli ju Nõukogude Liidu lagunemine nendele suur õnnetus. Sündmuste käik Ukrainas on paraku olnud suunatud ja mõjutatud just nendest Venemaa deržaava-ihadest.

Venemaa agressioon Ukraina vastu on juba praegu keeranud pea peale kogu Europpa julgeolekusüsteemi, mille üheks alustalaks oli 1975. aastal Helsingis sõlmitud kokkulepe kontinendi piiride puutumatusest ja teineteise suveräänsuse austamisest.

Just praegu on Eesti poliitikutel mängida eriti oluline roll Euroopa uue julgeolekustrateegia sõnastamisel. Meile on ilmne, et kõige paremini on see saavutatav koos tugevate ja sarnaselt mõtlevate liitlaste ja sõpradega. Täna on Eestil liitlasi ja sõpru rohkem kui kunagi varem.

See aga ei tähenda, et me ei peaks rohkem pingutama Euroopa suurema ühtsuse nimel. Mida toimevõimekam ja maailmas konkurentsivõimelisem on Euroopa, seda kindlam on ka meie tulevik.

Seepärast pean väga oluliseks järgmise viie sammu võimalikult kiiret ellurakendamist Euroopas Liidus:

1) Euroopa Liit peab vähendama oma sõltuvust Putini Venemaa korruptiivsest mõjust – see tähendab eeskätt energiapoliitika muutmist ning kaitsealase koostöö peatamist Kremliga, seejuures mitte ükski Mistral ei tohiks jõuda agressorini!

2) Me peame toetama kõigekülgselt Ukraina ja teiste Euroopa riikide euroopalikke pürgimusi, sest nende edu ja hakkamasaamine on ka meie edu;

3) Viivitamatult tuleks kokku leppida Euroopa Liidu uues julgeolekustrateegias, mis kajastaks kõiki meie sellekohaseid väljakutseid – selle üheks praktiliseks pooleks peaks saama liikmesmaade kaitsekulude suurendamine vastavalt võimevajadustele

4) Euroopa Komisjoni uue koosseisu kokkuseadmisel tuleb välispoliitika ja energiapoliitika eest vastutavateks valida poliitikud, kes teavad väga hästi Venemaa olemust;

5) Euroopa julgeolek on seda tugevam, mida konkurentsivõimelisem on Euroopa kogu maailmas. Seepärast on äärmiselt oluline võimalikult kiiresti jõuda kokkuleppele ühise vabakaubandusruumi loomises Ameerika Ühendriikidega.

Posted in Press.