MIKS VALIDA MARKO MIHKELSON?

MILLE EEST MARKO SEISAB?

Eestil on eelseisvatel Riigikogu valimistel ees tõsine otsustamishetk: kas eelistada avatud mõtlemist, julgeid uusi ideid ja lõigata seeläbi kasu kiirelt muutuva maailma arengust või alluda pigem hirmudele, jääda ümbritseva suhtes kartlikult endassetõmbunuks ja piirata nii iseenda võimalusi.

Eesti edu alusmüür on avatud ja sidus ühiskond, kus haridus on väärtustatud ja iga inimese panus hinnatud. Marko arvates on Eesti loomulik eesmärk olla puhas ja turvaline paik laste kasvatamiseks ja eneseteostuseks kõigile, kes tahavad meie maa ning inimeste heaolusse panustada. Eestit teevad paremaks ja rikkamaks ettevõtlikkus, loovus ja hoolivus.

Marko on veendunud, et Eestil on tänases maailmas avatud uuendusmeelsuse ja samas eestlasliku tasakaalukusega väga palju võita. Eestit teatakse kui kiirelt arenenud edukat väikeriiki ja üht digitaalse maailma liidrit. Selle edu hoidmiseks – ja mis kõige tähtsam – meie inimeste heaks tööle panemiseks on vaja oskusi, ambitsiooni ning positiivset tulevikku suhtumist.

Eesti uue arenguhüppe aluseks on meie inimeste teadmiste ja rahvusvahelise kogemuse parim rakendus innovaatilisema majanduse toetamiseks. Eesti lähema kümnendi üheks eesmärgiks võiks olla jõudmine maailma innovaatilisemate riikide esikümnesse. Selleks on aeg käivitada Tiigrihüpe 2.0, mis eeldaks senisest oluliselt suuremaid investeeringuid teadusesse ja arendustegevusse. Kahaneva rahvaarvuga Eesti edu võti peitub teadmistepõhises ettevõtluses, edukamas ekspordis ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemas majanduskeskkonnas.

Praegune maailm pakub meile võimalusi, kuid loob ka järjest uusi ohtusid, mis võivad ähvardada meie julgeolekut. Venemaa agressiivsus kasvab iga aastaga ja see nõuab meilt suuremat panustamist julgeoleku tugevdamisse. Olles aktiivne reservohvitser, on Markol teadmine sellest, mida on vaja teha meie riigikaitse tugevdamiseks. Ka riigikaitses on oluline rahvusvaheline koostöö, sest ilma sõprade ja liitlasteta oleks Eesti haavatav.

Tänu laialdasele rahvusvahelisele kogemusele on Markol teadmised ja valmisolek jätkuvalt pühenduda Eesti globaalse konkurentsivõime tugevdamisele ja julgeoleku tagamisele.

 

   MIKS TOETADA MARKOT VALIMISTEL?

   Sest Marko…

   … omab laialdast rahvusvaheliste suhete kogemust

   … tunneb Venemaad ja suudab julgeolekuohte tajuda

   … suudab keerulistest asjadest lihtsalt rääkida

   … näeb Eesti edu alusmüürina avatud ja sidusat ühiskonda

   … peab Eesti tuleviku jaoks oluliseks hariduse väärtustamist

   … mõistab, et Eestit teevad paremaks ja rikkamaks ettevõtlikkus ja loovus

   … on tasakaalukas, asjatundlik ja avara silmaringiga poliitik