Mihkelson: lõpliku otsuse tegija on ennekõike valitsus

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) ütles täna pärast riigikogus toimunud täiendavat istungit, et ÜRO ränderaamistiku üle peaks otsustama siiski valitsus.

Mihkelson rääkis, et globaalselt olulistes küsimustes tuleb teha rahvusvahelist koostööd ja ÜRO tasand on see, kus rändeteemadele on võimalik otsida lahendusi.

«Mina isiklikult toetan, et Eesti peab rahvusvahelises koostöös osalema, peab leidma lahendusi sellisele tõsisele küsimusele nagu rändetemaatika, aga seda peab tegema ka Eestis, arvestades meil välja kujunenud otsustusmehhanisme. Selles küsimuses valitsus peab tegema väga selge seisukohavõtu,» rääkis Mihkelson.

Kommenteerides tänast riigikogu hääletust, mis kiitis ÜRO rändeleppe heaks, ütles Mihkelson: «Siit ei tulnud küll väga selget mandaati, et valitsus ilma otsustamata saaks rändeleppega ühineda,»

«Mina ei saa sellest valitsusest preagu üldse aru. Ratas on kahe nädala jooksul andnud kolm erinevat sõnumit,» jätkas ta. «See jätab väga halva maigu väljapoole Eestit.»

Mina ei saa sellest valitsusest üldse aru.

Posted in Press.