Mihkelson: edukam Aasia-poliitika kosutaks Eesti majandust

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles täna välisministeeriumis toimunud Aasia-teemalise konverentsi avasõnavõtus, et Eesti peab järjekindlamalt ja kannatlikumalt panustama poliitiliste ning majanduslike suhete arendamisse Aasia riikidega. Edu Aasia kasvavatel turgudel kosutaks ka Eesti majandust, rõhutas Mihkelson.

“Aasia tervikuna mängib tänases maailmamajanduses ning- poliitikas sedavõrd olulist rolli, et mitte ükski konkurentsivõimelisust ihkav riik ei saa seda jätta tähelepanuta. Eesti ressursid on küll piiratud, kuid ka meie ettevõtjate kasvav huvi nõuab valitsuselt püsivamat ning initsiatiivikamat tegevust Aasia riikide suunas,” ütes Mihkelson.

“Riigikogu väliskomisjon avaldas 2012. aastal Aasis strateegia raporti koos vastavasisuliste soovitustega valitsusele, mille najal on tänaseks Eestis ellu kutsutud mitmeid häid algatusi,” rõhutas Mihkelson ning lisas, et “väliskomisjon on oma enda tegevuses ainuüksi viimase 3 aasta jooksul laiendanud poliitilisi ja majanduslikke kontakte kolleegidega Jaapanis, Lõuna-Koreas, Singapuris, Indoneesias ja Hiinas”..

“Mida paremini suudab riik rajada ligipääsu Aasia riikide otsustajate juurde, mida paremini me Aasiat tunneme ning mida initsiatiivikamad on meie ettevõtjad, seda rohkem võidame kõik koos Eesti enda majanduse elavdamisel ja jätkusuutliku kasvu kindlustamisel,” ütles Mihkelson.

Posted in Press.